بایگانی برای آگوست, 2019

درود بر شما خوش آمدید. یک نفس با من نشستی خانه بوی گل گرفت خانه ات آباد  ویرانه ام بوی گل...